Grafik

Narva-Ivangorod på 1600-taletLitografi från original,86/62 cm utan ram

narva-ivangorod.jpg

Iggdrasilloriginal grafik i tusch, 62/86 cm, ingår i en grafik serie "Ottala" som består av 10 delar. Pågående arbete.

sel-1.jpg

Kapyrga  original grafik i tusch, 86/62cm utan ram

 kapurga.jpg